International Educational Scientific Research Journal
International Indexed Journal | Multi-Disciplinary Refereed Research Journal

E-ISSN : 2455-295X
Impact Factor Value : 5.983 (SJIF)
Journal DOI : 10.21276/2455-295X
Peer-Reviewed Journal - Equivalent to UGC Approved Journal
World Wide Most Trusted Research Publication Platform Since 2015

SEP 2019

    No. TABLE OF CONTENT
1 DIBAKAR PAL
2 DIBAKAR PAL
3 DIBAKAR PAL
4 DIBAKAR PAL
5 DIBAKAR PAL
6 DIBAKAR PAL
7 BHUSHITA SHARMA
8 DR. JYOTI M PANDE
9 TODD JOBBITT
10 SHRI. HEGADE NAVNATH DHARMAJI
11 DR.SRP.VIJAYA
12 M. MALAIARASI, M. PRIYA DHARSHNI
13 GAYATHRI.L, VANAVI.A
14 PARAMESHWARI.R, PAVITHRA.N
15 SARANYA. S, RANJANA DEVI. P
16 PAVITHRA.P, KANIMOZHI.M
17 MEENA.M, KAMALAKEERTHIGA.P
18 BRINDHADEVI. .S, POORANESWARI. M. K
19 NIVETHA. K, MAHESHWARI. V
20 RUTH PRINCY ARO.A, SRI SAAI VIHALIKHA.B.K
21 RAJESWARI.R, MAHESH BANU.S
22 ROJARAMANI.M, AANANTHI.K
23 S.SWETHA, M.SHALINI
24 R.VINITHA, K. NATHINA
25 B. LALITHA SUBHANAM, LT.CDR.DR. I. NAGARAJAN, DR.K.PADMAVATHY
26 DR GOPIRAM SHARMA, CHANDRAPAL JANDU
27 DR. P.R. CHARAN KUMAR, DR. K. MADHAVI, DR. SHARAN B. SINGH M, DR. T. KATYARMAL, DR. K. ASHAJYOTHI
28 DR.MUKESH MISHRA
29 R. MOHAN, DR. C. MUNIYANDI
30 DAFFNY FERNANDO .A, DILANY FERNANDO .A
31 THANASURYA. S, ANUSIYA .K
32 MRS.A.VINOTHINI SYLVIA, DR.M.MARIA SAROJA
33 DR.V.SRI SAI VYSHNAVI, DR.V.SRIKUMARI, DR.K.MADHAVI
34 RAKESH BHARTI
35 DR. MEGHALI GOSWAMI
36 DR.MEGHALI GOSWAMI
37 DR. SUDHANSU SEKHAR NAYAK, MR. PRASENJEET SARANGI
38 DR.V.SOLABUTHISALI
39 DR.V.SOLABUTHISALI
40 DR.V.SOLABUTHISALI
41 RAKESH BHARTI, DR. SHAMBHUSHARAN PRASAD
42 DR. C. SIVA SANKAR
43 DR.NIYATI R MEHTA, DR.ANUP KUMAR PANDA
44 VIKAS YADAV
45 DR.R.RATHIDEVI